Mijn uitgangspunt

Mijn uitgangspunt bij iedere ontmoeting is steeds de holistische mensvisie: lichaam, ziel en geest van ieder mens vormen een éénheid en worden in deze totaliteit gezien en behandeld.
Een ieder staat in een voortdurende wisselwerking met zijn omgeving en wordt daardoor beïnvloed. Allerlei factoren bepalen wie je bent en hoe je je voelt. Regelmatig kunnen er situaties zijn waarin je je 'belast' voelt en uit je evenwicht raakt. Wanneer we teveel van onszelf vragen, zet het lichaam zich schrap: de basisspierspanning - die noodzakelijk is om ons overeind te houden - gaat omhoog.
Langdurige spanningen kunnen tot diverse klachten leiden. Elk symptoom moet je zien als een signaal, een waarschuwing, een uiting van een verstoord evenwicht, dat pas kan verdwijnen als je je bewust wordt van de situatie die het (lichamelijk) ongemak veroorzaakt.

Opheffen van de spanning.

Mijn benadering richt zich op het opheffen van de spanning. Tijdens een gesprek, dat bij iedere ontmoeting plaatsvindt, kijken we samen hoe uw persoonlijke leefomstandigheden zich verhouden tot uw emotionele en fysieke draagkracht. Vaak zijn we zó gewend aan wie we zijn en hoe we de dingen doen, dat we niet (langer) in de gaten hebben hoe zeer we proberen onszelf staande te houden.
We raken overprikkeld, wat kan leiden tot een situatie binnen het zenuwstelsel dat dit niet langer aan kan. Dit kan zich uiten in boosheid en irritatie, maar ook onmacht, het gevoel de situatie niet meer aan te kunnen, slapeloosheid en fysieke klachten.  Juist omdat we zo gewend zijn aan hoe we de dingen doen herkennen we niet direct wat er ‘mis’ is. Door je hierover te uiten, kun je meer zicht krijgen op de situatie. Dit gesprek noem ik emotionele ‘aanraking’ (ook wel ‘zielemassage’) en vormt een belangrijk onderdeel van onze ‘ontmoeting’.

Een fysieke aanraking

Inzicht en herkenning geven bewustwording en het kunnen uiten van iets wat onbewust al een hele poos dwars zit creëert ontspanning. Deze ontspanning bevordert de weerstand en daarmee de gezondheid en staat om die reden meer centraal dan het bestrijden van de lichamelijke klacht.

Omdat lichaam en geest sterk op elkaar in werken helpt een fysieke aanraking (massage)  spieren die verkrampt zijn soepel te maken en ontspannen niet alleen de spieren, maar kun je ook mentaal weer ontspannen.

Persoonlijk en doelgerichte benadering

Het hormoon oxytocine wordt nl. gestimuleerd wat een rustig en vredig gevoel geeft. Het bevordert o.a. spierontspanning en brengt de bloeddruk omlaag. Maar ook kan het bewust voelen van de aandacht en goede zorg van een ander voor jou weldadig, troostend en genezend werken.

Mijn benadering is persoonlijk en doelgericht, waarbij situaties in vertrouwen worden besproken.
Per keer bekijk ik wat voor u op dit moment het beste is en kan er voor kiezen om verschillende onderdelen van behandelingen tot een -  voor u - uniek geheel te combineren.